Rakennuttaminen ja projektinjohto

Genpro Solutions Oy analysoi, johtaa ja koordinoi tilaajan toimeksiannosta projektien kehittämistä ja suunnittelua sekä valvoo niiden toteutusta. Rakennuttamisen osalta meillä on runsaasti kokemusta sekä vaativista julkisista hankkeista että pienemmän skaalan rakennustöistä.

Hyvät yhteistyötaitomme ja kokemuksen mukanaan tuoma päämäärätietoisuus takaavat hankkeiden onnistumisen. Autamme asiakkaitamme ja heidän asiakkaitaan saamaan parhaan lopputuloksen hankkeelleen.

Genpro Solutions Oy:n toiminta kattaa hankesuunnittelun, suunnittelun ohjauksen, rakennuttamisen, sähkö-, LVI- ja rakennusvalvonnan. Toimimme myös projektinjohtopalvelumallilla ohjaten suunnittelua, aikataulutusta, hankintoja ja toteutusta päätoteuttajan työmaavelvoittein. Keskeisiä tehtäviä ovat johtaminen, tavoitteen asettaminen, organisointi, suunnittelunohjaus, hankintojen ja sopimusten teko, rakentamisen ohjaus ja valvonta.

Rakennuttamispalvelut

  • Rakennuttajakonsultti, Tarveselvitys, Hankesuunnittelu
  • Suunnitelmiin ja kiinteistöön tutustuminen, Suunnittelun ohjaus
  • Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden hankinta ja kilpailutus
  • Suunnittelusopimukset, Urakkasopimukset
  • Työmaavalvontakäynnit sopimuksen mukaan
  • Aikataulun, laadun ja urakkalaskutuksen valvonta työn aikana
  • Vastaanottotarkastuksen ja pöytäkirjan teko

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä